เปิดตำนาน “โต๊ะทอง” และเครื่องสังเค็ดของโรงเรียนราชินี

31 กรกฎาคม 2560 | โดย ปิ่นอนงค์ ปานชื่น
11,799

เสฐียรโกเศศ ให้นิยามความหมายของ สังเค็ด หรือ เครื่องสังเค็ด คือสิ่งของมีตู้โต๊ะเป็นต้น สำหรับทำบุญเป็นทานวัตถุถวายเทศน์ หรือพระบังสุกุลที่หน้าศพเมื่อจะปลง เพื่ออุทิศผลแก่ผู้ตาย

กรุงเทพธุรกิจได้รับเกียรติจาก ม.ล.ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เปิดให้ชมห้องจัดแสดงเครื่องสังเค็ด บนตึกสุนันทาลัย พร้อมเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องสังเค็ดชิ้นสำคัญที่เรียกขานกันว่า “โต๊ะทอง” ของโรงเรียนราชินี

ม.ล.ประทิ่นทิพย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพ.ศ.2447 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง

            “สำหรับเครื่องสังเค็ดนี้ ทางโรงเรียนได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  เมื่อครั้งงานพระศพพระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ (พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว)จัดทำเป็นตู้เสื้อผ้า โรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานมาถึง 100 ตู้ เรานำมาใส่เสื้อผ้าสำหรับนักเรียนประจำ เนื่องจากเหมาะที่จะใส่เสื้อผ้าเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนมีการเวียนซักในช่วงเวลานั้น

            นอกจากตู้เสื้อผ้าแล้ว สิ่งที่เราได้รับค่อนข้างมากคือ เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลาย และตู้หนังสือ สมัยก่อนมาเป็นตู้โล่งๆ เมื่อคราวพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไม่ได้มาแต่ตู้ มีหนังสือมาด้วย เป็นหนังสือพระราชประวัติ และหนังสือความรู้ที่เหมาะกับวัยของนักเรียนโรงเรียนราชินี”

            สำหรับเครื่องสังเค็ด ชิ้นที่สำคัญที่สุด และมีคุณค่าอันประเมินมิได้ รวมทั้งมีคุณค่าทางใจกับทางโรงเรียนราชินี เป็นนาฬิกามีพระนามาภิไธยย่อจปร. และโต๊ะไม้สักทอง หรือ โต๊ะทอง สร้างขึ้นเมื่องานพระราชพิธีพระราชทางเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

“โต๊ะทอง เป็นโต๊ะไม้สัก เดินลายสีทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อจปร.อยู่ที่โต๊ะและเก้าอี้  ทางโรงเรียนได้รับมา 9 ชุดด้วยกัน ตั้งแต่สมัย ม.จ.พิจิตรจิราภา เทวกุล เป็นอาจารย์ใหญ่

คิดกันว่าจะทำอย่างไรกับโต๊ะทองแทนที่จะวางโชว์อยู่เฉยๆ  จึงให้เด็กนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 ของแต่ละชั้นได้นั่ง สมัยก่อนนักเรียนภูมิใจมากที่ได้นั่งโต๊ะทอง

ปัจจุบันมีชั้นเรียนมากกว่า 9 ชั้นขึ้นไป เราจึงสร้างโต๊ะทองขึ้นมาเลียนแบบ แต่จะเหมือนของเดิมซึ่งมีพระนามาธิไธยย่อจปร.ไม่ได้  โดยใช้ตราโรงเรียนราชินี ซึ่งเป็นพระนามาภิไธยย่อ ส.ผ.เสาวภาผ่องศรี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี”

ด้วยเหตุนี้ “โต๊ะทอง”จึงกลายเป็นตำนานของนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
Tags: