กกต.สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง

17 กรกฎาคม 2560
1,386

"กกต." สั่งทุกหน่วยพร้อมจัดเลือกตั้ง รองรับตามกฎหมายใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยเป็นการชี้แจงให้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบ ประกอบด้วย รองเลขาธิการฯ ทุกด้านกิจการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจการ ผู้บริหารด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ผู้แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 24 จังหวัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยมีการสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง รวมทั้งร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.การจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ 2.การรับสมัครเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต 3.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต 4.การใช้ Smart Card Reader ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 5.การลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต (i-vote) 6.การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชั่น Rapid Report 7.การใช้แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ 8.การใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงในการสนับสนุนกระบวนการการจัดการเลือกตั้ง 9.การจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งรุ่นใหม่ และ 10.การเตรียมสรรหาและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสาธิตการใช้นวัตกรรมในกระบวนการเลือกตั้ง ได้แก่ การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางอินเตอร์เน็ต การแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ การใช้โปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต การใช้โปรมแกรมการลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต (i-vote) โดยสำนักงาน กกต. ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. กล่าวกำชับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับให้เตรียมพร้อม ด้วยการทำ ความเข้าใจกฎหมายใหม่ที่ออกมา รวมทั้งบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตามโรดแมปของรัฐบาล แม้จะยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันใด

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง