สานต่อพระราชปณิธานร.9 โปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผืนป่าทั่วไทย

13 กรกฎาคม 2560
10,688

กรมฝนหลวง โปรยเมล็ดพันธุ์พืชสร้างความชุ่มชื้นเพื่อผืนป่าทั่วไทย สานต่อพระราชปณิธาน "รัชกาลที่ 9"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคลองเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน และโปรยเมล็ดพันธุ์พืชที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นประจำ และสามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมโปรยทางอากาศลงยังพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำงานเชิงบูรณการที่มีผลดีต่อระบบนิเวศน์และการทำฝนหลวง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

(ภาพ - รชานนท์ อินทรักษา Rachanon Intharaksa)

แชร์ข่าว :
Tags: