กระทรวงคลังเปิดขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย

17 พฤษภาคม 2560
72,144

"กระทรวงคลัง" สรุปยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้นกว่า 14 ล้านคน เผยตรวจสอบรายชื่อ 22 พ.ค.- 2 มิ.ย. พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 14.1 ล้านคน ผ่าน 5 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าปี 2559 ที่มีจำนวน 8.3 ล้านคน หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียน นำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิดให้ตรวจผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการหลังจากปิดโครงการ การตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้ 7 ช่องทาง ได้แก่ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไป ระบบจะแจ้งว่ามีชื่อหรือไม่มีชื่อในระบบการลงทะเบียน , Call center ของ สศค. 1359 , Call center ของ ธ.ก.ส. 02-555-0555 , Call center ของธนาคารออมสิน 1115 , Call center ของธนาคารกรุงไทย 02-111-1111, Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 และเบอร์โทรของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

ส่วนผลการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในระบบแล้วให้รอผลการตรวจคุณสมบัติต่อไป และกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีชื่ออยู่ในระบบให้นำเอกสารหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ในวันลงทะเบียนไปยืนยัน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ไปลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นผู้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิในการได้รับสวัสดิการ

ทั้งนี้ การตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ หรือไม่ ผ่านเว็บไซต์และโทรสายด่วนข้างต้น โดยพิมพ์หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่นเดียวกับการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติ จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่รัฐกำหนดและรัฐจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการให้ต่อไป และกรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใด เบื้องต้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถโทรสายด่วน 1359 ในเวลาราชการ เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนและดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปเข้ากระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับบัตรสวัสดิการที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ส่วนการรับบัตรและการใช้บัตรสวัสดิการ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง