มอบทุนแก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่ใน3จชต.

16 พฤษภาคม 2560
3,213

กองทัพไทย มอบทุนเรียนจนจบป.ตรี แก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ

โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นระดับประถม จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 15,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 22,000 บาทต่อปี และปริญญาตรี จำนวน 1 คนได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทต่อปี

พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษานั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 ปี โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่บุตรของกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ ซึ่งแบ่งเป็นปีละ2 ครั้ง ในวันนี้มีบุตรกำลังพลได้รับทุนจำนวน 12 คนโดยจะส่งเสียให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้จากสถิติการเกิดเหตุในภาพรวมตลอด10ปีที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตามกลไกที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

แชร์ข่าว :
Tags: