‘เป๊ปซี่โค’ดึงกลุ่มมิลเลนเนียลส์เสริมทัพ

3 พฤษภาคม 2560
2,084

เป๊ปซี่โค ปรับแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ดึงกลุ่ม “มิลเลนเนียลส์” เสริมทัพ 20% ใน 5 ปี ดันไทยฮับภูมิภาค

นายปริญญา กิจจาธนพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในเครือเป๊ปซี่โค อาทิ เป๊ปซี่ และเลย์ กล่าวว่า  เป๊ปซี่โคได้ปรับกลยุทธ์แผนงานด้านทรัพยากรบุคคลระยะยาว 5 ปี (2560-2564) ครอบคลุมการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการในเชิงรุก  การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  การบริหารธุรกิจและในสายอาชีพ การวางแผนกำลังคน รองรับการเติบโตในอนาคต 

“เพื่อให้เป๊ปซี่โคมีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงบุคลากรล้ำหน้าตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ซึ่งมีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

เป๊ปซี่โค ยังมุ่งสื่อสารเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหมุ่ 

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเป๊ปซี่โคทั่วโลกได้ประกาศ “วิสัยทัศน์ 2025” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มุ่งเพิ่มขีดแข่งขันทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในอนาคต โดยมุ่งสานต่อนโยบายธุรกิจที่เรียกว่า “Performance with Purpose”  ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก หรือ 3P   ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ (Product) การดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ทั้งพนักงาน พันธมิตร และสังคมรอบข้าง (People) 

ในส่วนของบุคลากรนับเป็นโจทย์แรกที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้าและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรในระยะยาว การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องการขยายธุรกิจต่อเนื่องของเป๊ปซี่โคในไทยทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ได้ขยายการจ้างงานไปในกลุ่มมิลเลนเนียลส์ (Millennial) มากขึ้น ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีไฟและตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา ชอบความท้าทายและต้องการทำงานในองค์กรที่มีไดนามิคสูง ถือเป็นกลุ่ม Young Professional ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในทศวรรษหน้า โดยตั้งเป้าปรับสัดส่วนให้มีพนักงานกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20% ภายใน 5 ปีข้างหน้า

เป๊ปซี่โค ยังได้ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นสำนักงานใหญ่และศูนย์กลางด้านบุคลากรของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเติบโตในการทำงานในระดับทวีปเอเชีย สามารถขยายประสบการณ์การทำงานในโปรเจคสำคัญร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากทวีปอื่น  รวมถึงทีมงานระดับโลกจากสหรัฐ 

ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินโครงการ PepsiCo Executive Trainee Program  เปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้และทำงานจริง เน้นด้าน commercial คือ สายงานการตลาดและการขาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเตรียมผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเริ่มโครงการ PepsiCo Student Internship Program ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสฝึกงานกับบริษัทเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในบริบทขององค์กรข้ามชาติ

แชร์ข่าว :
Tags: