PTTGC - ซื้อ

21 เมษายน 2560 | โดย บล.บัวหลวง
1,988

คาดกำไรหลักไตรมาส 1/60 ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

ประเด็นหลักการลงทุน

เราคาดการณ์กำไรหลักของ PTTGC เติบโตแข็งแกร่ง YoY ทุกไตรมาสตลอดทั้งปี 2560 และกำไรหลักขยายตัว 33% ในระหว่างปี 2559-2561 ซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น, การขยายกำลังการผลิต, ค่าการกลั่นตลาดที่แข็งแกร่งและส่วนต่างราคาปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เราประมาณการกำไรของตลาดโดยรวมปี 2560 เติบโตอยู่ที่เพียง 8% นอกจากนี้อาจมีอัพไซต์ต่อประมาณการกำไรของบริษัทปี 2560 หากส่วนต่างราคาปิโตรเคมีสูงกว่าที่เราคาด มูลค่าหุ้นในปัจจุบันยังคงถูก โดยซื้อขายที่ PER ปี 2560 อยู่ที่ 10.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 11.0 เท่าและค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ 13.7 เท่า มูลค่าหุ้น PTTGC ที่ยังถูกและแนวโน้มกำไรที่ดีน่าจจะส่งผลให้มีอัพไซต์ต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ


คาดกำไรหลักไตรมาส 1/60 สูงสุดในรอบ 3 ปี

เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/60 อยู่ที่ 10,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132% YoY และ 12% QoQ หากไม่รวมประมาณการกำไรสุทธิจากสินค้าคงคลัง 330 ล้านบาทและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 565 ล้านบาท กำไรหลักน่าจะสูงสุดในรอบ 3 ปี อยู่ที่ 10,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133% YoY และ 5% QoQ ปัจจัยหนุนการเติบโตของกำไรหลักที่แข็งแกร่งมีดังนี้ 1)
อัตราการใช้กำลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น YoY, 2) ปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น (ทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงโรงงานน้อยลง), 3) ค่าการกลั่นตลาดที่ขยายตัว YoY, 4) ส่วนต่างราคาอะโรเมติกส์ที่ขยายตัว YoY และ QoQ, 5) ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์เทียบกับอีเทนที่สูงขึ้น YoY และ QoQ, และ 6) ส่วนต่างราคา MEG ที่ขยายตัวขึ้น
YoY และ QoQ (รูปประกอบที่ 1 และ 2)

แนวโน้มกำไรหลักเติบโตแข็งแกร่ง YoY ต่อเนื่องไปในไตรมาส2/60 แต่...

กำไรหลักของ PTTGC มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง YoY ต่อเนื่องไปในไตรมาส 2/60 ซึ่งได้แรงหนุนจากการดำเนินงานและภาวะตลาดที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีแผนการหยุดซ่อมบำรุง คาดอัตราการใช้กำลังการกลั่นจะปรับตัวสูงขึ้น YoY รวมทั้งคาดว่าปริมาณขายโอเลฟินส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากไม่มีการหยุดโรงงานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า แต่การเติบโตของปริมาณขายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนต่างราคาที่ขยายตัวจะเป็นอีกปัจจัยหนุนกำไร ภาวะอุปสงค์-อุปทานที่ปรับตัวดีขึ้นน่าจะช่วยหนุนค่าการกลั่นตลาดและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ให้ปรับตัวดีขึ้น YoY


…คาดช่วงโลว์ซีซั่นและการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานตามแผนจะกดดันกำไรให้ลดลง QoQ

โดยปกติไตรมาสสองจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นสำหรับอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคาและส่วนต่างราคาจะอ่อนตัวลง QoQ ในไตรมาส 2/60 นอกจากปัจจัยทางฤดูกาล ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์อาจมีความเสี่ยงขาลงในไตรมาส 2/60 มากกว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ เนื่องจากการเริ่มดำเนินงานของกำลังการผลิตใหม่ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตามค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์น่าจะยังคงแข็งแกร่ง QoQ โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในช่วงไฮซีซั่นสำหรับก๊าซโซลีน, อุปทานน้ำมันดีเซลที่ลดลง (ประเทศจีนส่งออกลดลง) และการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น ในด้านการดำเนินงานในขณะที่เราคาดว่า PTTGC จะใช้อัตราการกลั่นเต็มกำลัง แต่เราคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานปิโตรเคมีจะปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานตามแผนหลายแห่ง ดังนั้น จึงคาดว่ากำไรหลักไตรมาส 2/60 จะอ่อนตัวลง QoQ

แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง