“กอบกาญจน์”บูรณาการแก้ ขนส่งทางบก-เรือหนุนท่องเที่ยว

20 เมษายน 2560
1,725

กระทรวงท่องเที่ยว รับสภาพพัฒนาขนส่งทางบก-ทางเรือ ไม่เอื้อท่องเที่ยว หลังเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม เผยขีดความสามารถไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาเซียน เร่งถกแผนร่วมหน่วยงานคมนาคม รับนักท่องเที่ยวทะลัก 60 ล้านคน โตเท่าตัวใน 10 ปี

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าจากการที่เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (ดับเบิลยูอีเอฟ) จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ปรากฏว่าในหมวดการขนส่งทางบกและท่าเรือ ไทย มีคะแนน 3.1 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียน ซึ่งอยู่ที่ 3.5 และเป็นรองคู่แข่งชั้นนำในภูมิภาคทั้ง สิงคโปร์ ในอันดับ 1 ที่ได้คะแนน 6.1 มากกว่าไทยเท่าตัว และมาเลเซีย มีคะแนน 4.4 นั้น ยอมรับว่าขณะนี้ ไทยยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการวางแผนระบบรางเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับอันดับในปีถัดไป

ขณะนี้ ในเชิงการทำงาน ได้เริ่มบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Traveling) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตเชิงปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับกัน พร้อมกับทำงานร่วมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางผ่านแดนที่ยังเป็นอุปสรรค และมีประเด็นความอ่อนไหวด้านความมั่นคง เช่น ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการประสานงานร่วมกับคมนาคม ได้วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน หรือเติบโตราว 1 เท่าตัวเทียบกับปัจจุบัน ทำให้ผู้พัฒนาระบบขนส่งนำตัวเลขดังกล่าวไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างระยะยาวให้สอดรับกับนักท่องเที่ยว แต่เชื่อว่าด้วยอันดับที่ยังต่ำเมื่อเทียบกับอาเซียนในขณะนี้ หากการขนส่งระบบรางเริ่มเป็นรูปธรรมในอีก 3-4 ปีข้างหน้า จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและการรองรับของไทยทยอยปรับสูงขึ้น

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของดับเบิลยูอีเอฟ พบว่า คะแนนขีดความสามารถการขนส่งทางบกและท่าเรือของไทย อยู่ในระดับ 3.1 เท่ากับเวียดนาม และนอกจากต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว ยังเป็นรองอินโดนีเซีย ที่ได้ 3.2 คะแนน และประเทศในเอเชียใต้อย่างศรีลังกา ที่ได้ 3.9 คะแนน และเมื่อเจาะลึกในรายละเอียดของประเภทโครงสร้างการขนส่งทางบกที่อยู่ในอันดับต่ำที่สุด ได้แก่ คุณภาพของระบบราง ที่อยู่อันดับ 74 ของโลก

สำหรับการเตรียมจัดงานเวิลด์ ทราเวล ทัวริซึ่ม เคาน์ซิล (ดับเบิลยูทีทีซี) โกลบอล ซัมมิท ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.นี้ กระทรวงฯ ได้รับการตอบรับจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นองค์ปาฐก เพื่อแสดงความมั่นใจต่อผู้บริหารระดับสูงด้านท่องเที่ยวกว่า 750 คนที่จะเดินทางมาว่าไทยพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและต้อนรับการลงทุน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง