สุดยอดเทคโนโลยีปฏิวัติชีวิต 10 Breakthrough technologies

20 มีนาคม 2560 | โดย ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
2,707

หยิบ Breakthrough technologies 2017 มานำเสนอในเรื่อง Thermophotovotaics หรือเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมความร้อน ที่เติมความมหัศจรรย์ให้โซลาร์เซลล์

สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ผมเกริ่นถึง 10 Breakthrough technologies 2017 นับเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2017 ซึ่งประกาศทุกปีโดยนิตยสาร MIT Technology Review ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ค้นพบใหม่ ได้แก่ Cell Atlas หรือการทำแผนที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์ เหมือนการทำแผนที่โลก และการฟื้นให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยการฝังเครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าในสมอง การรักษาโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังด้วยการรักษาระดับยีน แล้วยังมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและไอทีอีกหลายเทคโนโลยีที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ Thermophotovotaics หรือเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมความร้อน ซึ่งคาดหวังว่าจะเอาชนะเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันได้ด้วยประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าได้ถึง 2 เท่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบปกติจะเปลี่ยนพลังงานแสงในช่วงที่เรามองเห็นคือ จากช่วงแถบคลื่นแสงสีม่วงถึงสีแดง เท่านั้น


ทางทฤษฎีบอกว่า เราจะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เกินร้อยละ 32 แต่เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่นี้ อาศัยชั้นของตัวดูดกลืนแสง (Absorber) ที่ทำจากท่อคาร์บอนขนาดนาโนที่สามารถดูดกลืนแสงได้ทุกย่าน รวมถึงย่านที่นอกเหนือจากย่านแสงที่มองเห็นเท่านั้น รวมถึงย่านอินฟราเรด แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ได้ความร้อนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส พลังงานแสงที่ถูกดูดกลืนจะถูกส่งผ่านไปยังชั้นเปล่งแสง (Emitter) ที่ทำจากวัสดุคริสตัลนาโนที่จะควบคุมความยาวคลื่นของแสงที่ผ่านและเปล่งออกไป โดยที่มีชั้นของตัวกรองแสงทำหน้าที่ให้แสงในย่านที่เซลแสงอาทิตย์ทำงานได้ดีที่สุด ผ่านไปฉายลงบนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ และสะท้อนแสงในความถี่อื่นออกไป ดังนั้น พลังงานส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นความร้อนทั้งหมด และสามารถเก็บไว้ในตัวกักเก็บความร้อนเพื่อใช้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น เทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับ ซึ่งช่วยทำให้การขนส่งปลอดภัยและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทรงพลังสำหรับงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และการเข้ารหัสในระบบสื่อสาร เทคโนโลยีการตรวจจับและระบุบุคคลด้วยใบหน้า สำหรับการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเทคโนโลยีเซลฟี่แบบ 360 องศาด้วยกล้องขนาดเล็กและราคาถูก เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง และเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเหล่านี้ใกล้ตัวเรามากขึ้นๆ ทุกวัน มาคอยติดตามกันว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะมาปฏิวัติชีวิตเราในเร็ววันนี้ได้จริงหรือไม่

*บทความโดย ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ เนคเทค

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง