ประมูลทรัพย์เครือข่ายทรานลี่ครั้งที่4ได้18ล้าน-รวม204ล้าน

20 มีนาคม 2560
903

ปปง. ประมูลทรัพย์ "เครือข่ายทรานลี่" รอบสุดท้าย เป็นรถโดยสาร 15 รายการ กวาดเงินเข้ารัฐอีกกว่า18ล้าน รวมได้เงินกว่า204ล้าน

ช่วงเช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเครือข่าย “บริษัท ทรานลี่ ทราเวล จำกัด กับพวก” ครั้งที่ 4 ภายหลังจากเลขาธิการสำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งยึด และอายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติมฯ รายการรถยนต์โดยสาร จำนวน15รายการ เป็นไปตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติมฯ และคำสั่งเลขาธิการ ปปง. โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติมฯ

สำหรับการประมูลครั้งนี้ ทีมงานเฉพาะกิจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นำโดย น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ประธานกรรมการในการประมูลฯ, นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย กรรมการและเลขานุการ, น.ส.เนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร ฝ่ายกฎหมาย, นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายภัทระ ละมุลตรี ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง ซึ่งได้รับการมอบหมายและแต่งตั้งโดย พล.อ.ชัยยะ ศิริอำพันกุล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ลงพื้นที่มาดำเนินการ

ทั้งนี้ ก่อนการประมูลได้มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มาลงทะเบียนเพื่อทำการประมูล จำนวน14ราย โดยบรรยากาศของการประมูลค่อนข้างคึกคักพอสมควร ผู้สนใจต่างแข่งกันยกป้ายราคา ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นที่525,000บาท และราคา1,250,000บาท ผลการประมูลปรากฏว่า มียอดการประมูลเกินราคาที่ตั้งเอาไว้ทั้ง15รายการ

น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ประธานกรรมการในการประมูล กล่าวว่า การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถทำการประมูลทรัพย์สินได้ทั้ง15รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น18,470,000 ล้านบาท จากราคาเริ่มต้นที่ค่ดการณ์ไว้ที่15,055,000ล้านบาท ทั้งนี้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเครือข่าย“บริษัท ทรานลี่ ทราเวล จำกัด กับพวก”ทางสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเปิดประมูลทั้งสิ้น4ครั้ง เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน2559-เดือนมีนาคม2560จากรายการทรัพย์สินทั้งเรือสปีดโบ๊ท และรถยนต์โดยสาร รวม151รายการ ใช้ระยะเวลาในการขายทอดตลาด6เดือน สามารถนำเงินคืนสู่แผ่นดินได้ทั้งหมด204,894,000ล้านบาท จากราคาเริ่มต้นที่ตั้งไว้157,704,000ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาเริ่มต้นคิดเป็น29.92%

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง