สพฐ.ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560

23 กุมภาพันธ์ 2560
11,476

สพฐ.ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 พบมีหนังสือดีเด่น 11 เรื่อง ชมเชย 40 เรื่อง

ที่โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 464 เรื่อง เช่น หนังสือสารคดี ,หนังสือนวนิยาย , หนังสือกวีนิพนธ์ , หนังสือรวมเรื่องสั้น , หนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี , หนังสือสำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี , หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12 – 18 ปี , หนังสือการ์ตูนและ หรือนิยายภาพ หนังสือสวยงาม โดยในการตัดสินคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นหนังสือที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ เนื้อเรื่องมีความถูกต้องตามหลักวิชา ความสมบูรณ์ของข้อมูลการอ้างอิง ทันสมัย แนวความคิดสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล การประพันธ์ การใช้สำนวนโวหารถ้อยคำ ภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง คุณค่าสารประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก การออกแบบจัดทำรูปเล่มและส่วนประกอบอื่นๆ

นางสุกัญญา กล่าวต่อไป สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 มีหนังสือได้รับรางวัล 51 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 40 เรื่อง ดังนี้ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี เรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย โดย ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และคณะ ประเภทหนังสือนวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โดย วีรพร นิติประภา ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานต์ ปทุมสูติ ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง อาคเนย์คะนึง (Southeast Wind of Love) โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี แบ่งเป็น บันเทิงคดี เรื่อง อยู่วังสระปทุม โดย สุมาลี ,สารคดี เรื่อง กราบพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 โดย เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์

ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น บันเทิงคดี ,สารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง โดย แมน คล้ายสุวรรณ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง มุม — มอง — หมา DOG EYE VIEW โดย PUCK ไตรภัค สุภวัฒนา, การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง จำปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage โดย กวิน ศิริ (Kavin Z. Siri)

ประเภทหนังสือสวยงาม แบ่งเป็น ประเภททั่วไป เรื่อง ราชผาติกานุสรณ์ โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง กำเนิดวานร 18 มงกุฎ โดย ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นางสุกัญญา กล่าวต่อไปว่า รางวัลชมเชย หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. มันยากที่จะเป็นมลายู โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 2. ลายสลักอักษรา โดย กฤษณา อโศกสิน และ3. วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ โดย ประพนธ์ เรืองณรงค์ หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง คือ 1. ชีวิตของประเทศ โดย วิษณุ เครืองาม 2.ทางบุญ โดย ชมัยพร มาลัยทัต และ3. บ้านในโคลน โดย กิตติศักดิ์ คเชนทร หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง คือ

1. ธรรมชาติของหัวใจ โดย “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล 2. บางคนอาจเดินสวนทางเราไป โดย บัญชา อ่อนดี และ3. หลากถ้อยในรอยทาง โดย โชคชัย บัณฑิต / แพรวสำนักพิมพ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง คือ 1. กลับสู่โลกสมมุติ โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ 2. เมือง บ้าน ผม โดย จำลอง ฝั่งชลวิจิตร และ3. สองอย่างห้า โดย ดมิตรี สุธีมนต์ / สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง คือ1. ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ 2. นกน้อยไม่ยอมบิน โดย ตะเกียงดาว และ3. แมวแต้มห้าจุด โดย วิเชียร ไชยบัง / สำนักพิมพ์เรียนนอกกะลา หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ได้แก่ ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ความในใจ โดย เด็กหญิงในใจ เม็ทซกะ 2. งานสำคัญของหนูจี๊ด โดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ และ 3. อีเล้งเค้งโค้งเยือนอยุธยา โดย ชีวัน วิสาสะประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ช้างบุญ BOON โดย แสงเดือน “เล็ก” ชัยเลิศ 2. บัว โดย ประพันธ์ ชานนท์ และ 3. อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ โดย น.อ. เสริมสกุล โทณะวณิก

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. กระต่ายในพระจันทร์ โดย แพน พงศ์พนรัตน์ 2. ลูกนกจากคอน โดย คามิน คมมินย์ แลพ 3. สี่ธาตุผงาดธรรม โดย จิตประภัสสร ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง 1. ทำไมไทเป โดย น้ำส้ม 2. โมร็อกโก โมเมนต์ Morocco Moment โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ และ3. หอมกลิ่นแผ่นดินเก่า ผู้คน สายน้ำ และแผ่นดินพระร่วง โดย สัญญา พานิชยเวช

 ประเภทบทร้อยกรอง ได้แก่ เรื่อง ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี โดย สโรชา กิตติสิริพันธุ์ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง 1. ฝันสลายรายวัน โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล 2. พระสีวลี โดย โอม รัชเวทย์ และ 3. “มากกว่าความขำ ล้ำกว่าความฮา” LAUGH IS MORE โดย ต่าย ขายหัวเราะ

ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ในหลวงของเรา โดย กองบรรณาธิการ 2. ล่าขุมทรัพย์อาเซียน อินโดนีเซีย โดย ป๋าสนิท และ 3. อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 4 ตอน ผู้พิทักษ์หุ้มเกราะ โดย อินกับทราย ประเภทหนังสือสวยงาม ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. ปฐมบทแห่งสยาม – ไทย ณ ห้วงกาล โดย เกรียงไกร ไวยกิจ 2. ศิลปะจินตทัศน์...เพื่อสังคม โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และ3. สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี

ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ง่ายนิดเดียว หนูทำได้ โดย เกวลิน ชุ่มช่างทอง 2. พระอัจฉริยภาพของพ่อ (ชุด 9 ตามรอยพ่อ) โดย ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ และ3. ลอย ลอย...ลอยกระทง โดย รัตนา คชนาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง