ซีไอเอ็มบีพรินซิเพิลปลื้มปันผล7กองคืนกำไรลูกค้า

12 มกราคม 2560
1,003

‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล’ ประกาศอัตราขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ-จ่ายเงินปันผล 7 กองรวด เพื่อคืนกำไรแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

หลังทำผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาโดเด่น ส่วนปีนี้ เร่งทำผลการดำเนินงานกองทุน หวังสร้างผลตอบแทนไม่แพ้ปีก่อน

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในไทยและต่างประเทศ อาทิ ลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประเภทที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติและกองทุนประเภทที่มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี ล่าสุดกำหนดอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 30 ธ.ค.2559 รวมทั้งสิ้น 7 กองทุน

ทั้งนี้ 3 กองทุนเด่นที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี โดยกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iDIV-R) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีประวัติจ่ายเงินปันผล หรือมีโอกาสจ่ายเงินปันผลในอนาคต ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กำหนดขายคืนที่หน่วยละ 0.21 บาท และชนิดจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายเงินปันผลที่หน่วยละ 0.13 บาท ซึ่งผลตอบแทนปี 2559 สร้างผลตอบแทนได้ 16.47% 

ส่วนกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iPROP) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น หรือตราสารหมวดอสังหาริมทรัพย์ในไทยและต่างประเทศ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กำหนดขายคืนที่หน่วยละ 0.20 บาท และชนิดจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายเงินปันผลที่หน่วยละ 0.15 บาท ซึ่งผลตอบแทนปี 2559 สร้างผลตอบแทนได้ 15.72%

ขณะที่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R) ที่มีนโยบายลงทุนได้ทั้งหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และตราสารหนี้ในไทยและต่างประเทศ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กำหนดอัตราขายคืนที่หน่วยละ 0.09 บาท ซึ่งผลตอบแทนปี 2559 สร้างผลตอบแทนได้ 11.08%

“ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ดีในการบริการจัดการกองทุนของเรา จึงสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุน และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ส่วนปีนี้เราวางเป้าหมายที่จะผลักดันผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาค่อนข้างมาก แต่มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้”

แชร์ข่าว :
Tags: