'สทช.'ร้องสอบ'บอร์ด กทค.' คิดค่าโทรเป็นวินาทีเอื้อนายทุน

6 มกราคม 2560
2,172

"ปธ.เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตฯ" ร้อง "ป.ป.ช." สอบ "บอร์ด กทค." คิดค่าโทรเป็นวินาทีเอื้อประโยชน์นายทุน

นายณัชพล โรจน์ถาวร ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.) เปิดเผยว่า ส.ท.ช. เข้ายื่นหนังสือต่อ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติการณ์ของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กรณีการใช้ มติกทค.วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บังคับให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ คิดค่าบริการตามจริงมีหน่วยเป็นวินาที ในทุกบริการส่งเสริมการขาย ซึ่ง ส.ท.ช. เห็นว่า มติดังกล่าว เป็นการปิดกั้นทางเลือกของผู้ใช้บริการ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้ ส.ท.ช. ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่ได้รับประโยชน์จากแพคเกจและโปรโมชั่นราคาถูก จึงขอคัดค้านมติกทค. ที่ให้คิดค่าโทรตามจริงมีหน่วยเป็นวินาทีเพียงอย่างเดียวมาโดยตลอด รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับ องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ที่พยายามกดดันให้ กทค. และสำนักงาน กสทช. คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ส.ท.ช. ได้ทำหนังสือยื่นถึง ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประธานกทค. และเลขาธิการกสทช. เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการบังคับใช้มติดังกล่าวไปแล้ว โดยขอให้ กทค. เปิดทางเลือกผู้บริโภค สามารถเลือกโทรคิดเป็นวินาที หรือโทรแบบเหมาจ่าย โทรนานแต่เสียเงินน้อย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกใช้บริการโทรศัพท์ในหลายรูปแบบตามความจำเป็น ดังเช่น หากจะใช้โทรนานๆ ในช่วงกลางคืน เลือกบริการโทรเหมาจ่าย 199 บาทต่อเดือน โทรตั้งแต่ ตี 5 ถึง 5 โมงเย็น ผู้บริโภคสามารถโทรไม่อั้นเป็นร้อยๆ นาทีก็ได้ และนานาอารยประเทศ เปิดทางเลือกให้ผู้บริโภคใช้บริการโทรศัพท์อย่างหลากหลาย ถือเป็นกลไกตลาดเสรี แต่มติ กทค. บังคับให้ผู้ประกอบการมือถือคิดตามจริงเป็นวินาทีเพียงอย่างเดียว เท่ากับเป็นการปิดกั้นทางเลือก บิดเบือนกลไกตลาด ทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ และยังส่อให้เห็นว่า กทค.มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน

นายณัชพล กล่าวว่า ได้ทราบอีกว่า ในการคำนวณคิดค่าโทรเป็นวินาทีแก่ผู้ใช้มือถือ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม เพราะผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ จะยึดอัตราค่าบริการของ กสทช. กำหนดค่าโทรทั้งระบบ 3 จีและ 4 จี มาหารเฉลี่ยเป็นวินาที โดยกำหนดให้คลื่น 3 จีคิดค่าเฉลี่ยนาทีละ 82 สตางค์ เมื่อหารเฉลี่ยออกมาจะคิดค่าบริการ 1.37 สตางค์ต่อวินาที ส่วนคลื่น 4 จี กำหนดอัตราค่าบริการไว้ไม่เกิน 68 สตางค์ต่อนาที เมื่อหารเฉลี่ยจะคิดค่าบริการ 1.13 สตางค์ต่อวินาที

“ดังนั้น หากผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือคิดค่าโทรเป็นวินาทีจริง ผู้ใช้บริการเดือดร้อนอย่างแน่นอน เพราะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 26 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์เดือนละ 200 บาท หากคิดเป็นวินาที ต้องเสียเงินเพิ่มเป็น 252 บาท”

นายณัชพล กล่าวอีกว่า ยังทราบข่าวว่า กทค. เตรียมจะหยิบยก มติกทค. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มาพิจารณาอีกครั้ง ถ้าหาก มติกทค. ยังต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ คิดอัตราค่าบริการโทรมือถือเป็นวินาทีเพียงอย่างเดียว และไม่เปิดทางเลือกให้ผู้บริโภค ทาง ส.ท.ช. ขอให้ประธานป.ป.ช. ตรวจสอบพฤติกรรมของ กทค. ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ประกอบการโทรมือถือ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แชร์ข่าว :
Tags: