'บอร์ด ทอท.'ไฟเขียว แผนพัฒนาสนามบินหาดใหญ่

22 กันยายน 2559
6,272

"บอร์ด ทอท." เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมตั้งเป้ายอดผู้โดยสารเพิ่มเป็น 8.5 ล้านคนต่อปีในระยะที่ 1

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.วานนี้ (21 ก.ย.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยแบ่งโครงการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559 – 2568 วงเงินลงทุนกว่า 9,500 ล้านบาท ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2569 – 2573 วงเงินลงทุนกว่า 5,600 ล้านบาท เป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 2.5 ล้านคนต่อปีในปัจจุบัน เป็น 8.5 ล้านคนต่อปี ในระยะที่ 1 และ 10 ล้านคนต่อปีในระยะที่ 2

สำหรับงานสำคัญระยะที่ 1 เช่น การก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันตก ให้มีระยะห่างตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO การก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ให้สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และกลุ่มงานอาคารทดแทน เพื่อย้ายระบบและอาคารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปสร้างทดแทน

ส่วนระยะที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ก่อสร้างRapid Exit Taxiway (ทางขับสายเฉียง) ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออกจาก 18 หลุมจอดเป็น 25 หลุมจอด กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารที่ก่อสร้างไว้ในระยะที่ 1 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี และรื้อถอนอาคารผู้โดยสารหลังเดิม โดยพื้นที่ที่ได้จากการรื้อถอนจะสำรองไว้สำหรับการขยายอาคารผู้โดยสารต่อไปในอนาคตกลุ่มสนับสนุนท่าอากาศยาน ขยายอาคารจอดรถยนต์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้เพิ่มอีก 2,000 คัน รวมการก่อสร้างทั้งสองระยะแล้วจะสามารถรองรับได้เป็น 3,500 คัน

ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่งที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.แล้ว มีเงินประมาณ 184,000 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง