คาดคลอดโผผบก.-รองผบช.ปี 56

10 กันยายน 2556
8,200

คาดโผแต่งตั้งผบก.-รองผบช.ปี 56 สำหรับตำแหน่งระดับผบก.ว่าง 93 และรองผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง

บัญชีแต่งตั้ง ผบก.-รอง ผบช.ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับตำแหน่งระดับ ผบก.ว่าง 93 และรองผบช.ว่าง 47 รวม 140 ตำแหน่ง ส่งบัญชีรายชื่อลำดับอาวุโส และผู้เหมาะสมคาดนัดประชุม ก.ตร.กลั่นกรองทำคลอดแต่งตั้งโยกผบก.- รอง ผบช.ประจำปี 56 ดีเดย์ 27 กันยายน

สำหรับโผ รอง ผบช.-ผบก.ที่คาดจะได้เลื่อนขึ้น อาทิ

นครบาล

พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ปส.หวนคืนนครบาล รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ.หวนคืนนครบาล คาดขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.7 คาดขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 คาดขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง จตร.(สบ7) คาดโยกมา รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก.น.1 คาดอยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ยุทธศาสตร์ คาดโยกมา ผบก.น.2

พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.1 คาดขึ้น ผบก.น.3

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ เผดิมชิต ผบก.น.4 คาดอยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ ผบก.น.5 คาดอยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง ผบก.น.6 คาดอยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบก.จร.คาดโยกมา ผบก.น.7

พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง ผบก.น.8 คาดอยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น.9 คาดอยู่ที่เดิม

พ.ต.อ.อดุลย์ รัตนภิรมย์ รองผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.อก.บชน.

พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน รอง ผบก.น.9 คาดขึ้น ผบก.ยุทธศาสตร์

พ.ต.อ.อธิชา เปาอินทร์ รองผบก.น.6 คาดขึ้น ผบก.สบ.6 นว.ผบ.ตร.

บช.ภาค 1

พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 คาดขึ้น รอ ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จ.ตราด คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จ.อยุธยา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี

พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี คาดโยกมา ผบก.สส.ภ.1

พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.อยุธยา

บช.ภาค 2

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.6 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.2

พล.ต.ต.คเชน คชพลา รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.2

พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.สท.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สระแก้ว

พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ ผบก.ภ.จ.ชุมพร ขอโยกมา ผบก.ยุทธศาสตร์ ภ. 2

พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.อก.ภ.2 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.นครนายก

พ.ต.อ.จตุพันธ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปราจีน

พ.ต.อ.สมนึก บุรมิ รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.จันทร์บุรี

บช.ภาค 3

พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา

พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.3

พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น

พ.ต.อ.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบก.น.2 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ศรีษะเกษ

บช.ภาค 5

พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.5

พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จ.ลำพูน คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่

พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน

พ.ต.อ.ภาณุ บูรณศิริ รองผบก.สส.ภ.3 คาดมาขึ้น ผบก.ภ.จ.พะเยา

บช.ภาค 7

พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาค รองผบก.น.1 คาดเป็นขึ้น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี

พ.ต.อ.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบก.น.4 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร

บช.ภาค 8

พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ รอง ผบช.สยศ.คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.8

พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.8

พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี คาดโยกออกนอกหน่วย

พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จ.กระบี่ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี

พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต

พ.ต.อ.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น ผบก.นครศรีฯ

พ.ต.อ.สหรัฐ ศิลปชัย รอง ผบก.ภ.จ.ชุมพร คาดขึ้นมา ผบก.ภ.จ.ระนอง

พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จ.สุราษฎร์ธานี คาดขึ้นมา ผบก.ภ.จ.กระบี่

บช.ภาค 9

พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผบก.ภ.จ.ตรัง คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.9

พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.สงขลา

พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สตูล

พล.ต.ต.จำรูญ คชาสิทธิ์ ผบก.อก.ศชต. คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.ตรัง

พ.ต.อ.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบก.อก.ภ.9 คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.9

ศชต.

พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบช.ภ.9 คาดขอโยกมา รอง ผบช.ศชต.

พล.ต.ต.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน ผบก.ศฝร.ศชต.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ยะลา

พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปัตตานี

พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.นราธิวาส

บช.ตชด.

พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส คาดโยกมา ผบก.ตชด.ภ.4

บช.สตม.

พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น รอง ผบช.สตม.

พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.อก.สตม.คาดโยกมา ผบก.สส.สตม.

พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม. คาดขึ้น ผบก.อก.สตม.

บช.ก.

พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท.คาดขึ้น รอง ผบช.ก.

พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ บก.ปทส.คาดโยกมา ผบก.ปคบ.

พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบก.กต.8 คาดโยกกลับมา ผบก.ในบช.ก.

พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. คาดขึ้น ผบก.ในบช.ก.

พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท. คาดขึ้น ผบก.ปอท.

พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ รอง ผบก.ปทส. คาดขึ้น ผบก.ปทส.

บช.ปส.

พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน ผบก.ปส.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.

พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.สส.ภ.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.

พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ปส.

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนี ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด บช.ปส.คาดโยกมา ผบก.ปส.3

หน่วยขึ้นตรง สตช.

พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จ.นครนายก คาดขึ้น รอง ผบช.ในสตช.

พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบก.น.4 คาดขึ้น ผบก.สก.สกพ.

พ.ต.อ.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบก.สง.ยุทธศาสตร์ คาดขึ้น ผบก.สท.

พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.นอกหน่วย

พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น ผบก.นอกหน่วย

แชร์ข่าว :
Tags: