'คุณใหม่ สิริกิติยา' ขณะเกี่ยวข้าวที่บริเวณพระเมรุมาศฯ