เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

25 กันยายน 2561
2,476

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26