กาแฟดำ

28 กุมภาพันธ์ 2561
8,336

‘กาแฟดำ’ ขอกราบอำลาจากที่นี่

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมเป็นพนักงานของเครือเนชั่นที่ผมมีส่วนร่วมก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 1 กรกฎาคม 1971 หรือ 47 ปีก่อน

พรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มขึ้นชีวิตใหม่ของ “คนบ้าข่าว” ที่ทุกจังหวะเต้นของหัวใจอยู่กับการสร้างเนื้อหาสาระเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในกรอบแห่งจริยธรรมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ในวงการสื่อสารมวลชน

ยิ่งในภาวะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงถึงขั้น “ปั่นป่วน” เพราะเทคโนโลยีก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่รู้, พร้อมปรับตัว, สัตย์ซื่อต่อวิชาชีพและมีทักษะรอบด้านเพื่อทำหน้าที่ที่สังคมคาดหวังได้อย่างเต็มความสามารถ

หากโครงสร้าง, บรรยากาศและวิธีคิดของสื่อกระแสหลักไม่เอื้อต่อการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างเป็นอิสระ

หากความเป็นไปรอบด้านไม่สอดคล้องกับการสร้างคนรุ่นใหม่ในโลกที่ถูกวิทยาการใหม่สร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงที่เรียกว่า disruption ทางเลือกสำหรับผมก็คือการก้าวออกมาสร้างสิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ครั้งนี้จะไม่เหมือนการก่อตั้ง The Nation เพื่อให้คนไทยเป็นเจ้าของ, บรรณาธิการ, นักข่าวและผู้แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกใหม่ในภาวะขณะนั้นที่มีฝรั่งกำหนดเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ครั้งนี้จะไม่เหมือนการเปิดตัวหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ที่ต้องการจะบุกเบิกสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจรายวันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้ทันกับข่าวสารรวดเร็วลุ่มลึกและรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ไม่น้อยหน้า The Wall Street Journal ของสหรัฐฯหรือ Financial Times ของอังกฤษ

ครั้งนี้จะไม่เหมือนการก่อร่างสร้างสถานีวิทยุ Nation Radio ที่เป็นบุกเบิกการรายงานข่าว, วิเคราะห์ข่าวและสนทนาข่าวทางหน้าปัดวิทยุในรูปแบบของมืออาชีพที่ผิดแผกไปจาก “ข่าวของทางราชการ” ในยุคนั้น

ครั้งนี้จะไม่เหมือนการร่วมก่อตั้ง ITV “ทีวีเสรี” ที่สร้างประวัติศาสตร์การทำข่าวทีวีที่เป็นอิสระ, มุ่งมั่น, จริงจังกับการรายงานข่าวโทรทัศน์อย่างที่วงการนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน

ครั้งนี้จะไม่เหมือนการเปิดตัว Nation Channel จากเคเบิลทีวีที่เป็นการปูพื้นสู่การสร้างทีมข่าวมืออาชีพเพื่อการทำหน้าที่เป็น “สถานีข่าว 24 ชั่วโมง”

ครั้งนี้ไม่เหมือนปรากฏการณ์ทุกจังหวะที่ผ่านมา เพราะโลกของสื่อสารมวลชนกำลังถูกบังคับให้ปรับให้เปลี่ยนในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคและภูมิทัศน์แห่งสื่อกำลังเผชิญกับการเขย่าอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา

แต่ที่ไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนคือ จิตวิญญาณของการเป็นคนข่าวที่ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์, อิสระ, มุ่งมั่นและเคารพในจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อปกปักรักษาไว้ซึ่ง “ความน่าเชื่อถือ” ในฐานะ “คนข่าวมืออาชีพ” จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านคอลัมน์ “กาแฟดำ” ใน “กรุงเทพธุรกิจ” มากว่า 30 ปี

ตั้งแต่พรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันที่มุมนี้อีกแล้ว แต่ขอสัญญาว่า “กาแฟดำ” จะไม่หยุดยั้งที่จะสะท้อนมุมมองของข่าวสารและสาระที่สำคัญต่อคนไทยในทุก ๆ ด้านต่อไปในเวทีและรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสะดวกในชีวิตประจำวันของท่าน

การเดินทางบนเส้นทางใหม่ของ “คนบ้าข่าว” เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้

เราอาจไม่ได้เจอกันที่นี่อีก แต่เราจะพบปะเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและคึกคักกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ด้วยจิตคารวะอย่างสูง

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26