ศิริพร สุวรรณการ

ผู้บริหารกลุ่มงานที่ปรึกษาทางการเงินไพรเวทแบงค์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2560
1,101

Seeking higher yield…with “High Yield Bond”

Seeking higher yield…with “High Yield Bond”

ว่ากันว่าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น การลงทุนในตราสารหนี้มักจะให้ผลตอบแทนไม่ดีหรือมีโอกาสขาดทุนเพราะราคาพันธบัตรจะลดลงจาก Yield ที่สูงขึ้น อันที่จริง ผู้ลงทุนอาจลืมไปว่าผลตอบแทนรวมจากตราสารหนี้ นอกจากการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้ว มีอีกส่วนที่สำคัญมาก คือ อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon rate) ดังนั้น เมื่อพิจารณาดีๆ แล้วหากอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วสูงพอที่จะหักลบและสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ได้ ก็น่าจะยังเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อย ดีกว่าย้ายเงินไปลงทุนในหุ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ตราสารหนี้ประเภทที่เรากำลังมองหาในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนี้ก็คือ High Yield Bond หรือ หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูง นั่นเอง

High Yield Bond ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ Investment Grade Bond ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าและผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ โดย High Yield Bond มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า BBB อย่างไรก็ดี แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงขึ้น High Yield Bond ก็ยังเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นอยู่ดี โดยตลอดเกือบ 7 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีของดัชนี Bloomberg Global High Yield สูงถึง 7.4%

นอกจากนี้ หุ้นกู้อีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือ กลุ่ม Cross Over หรือ Fallen Angel ซึ่งหมายถึงหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ระหว่าง Investment Grade และ High Yield โดยจะให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจเฉพาะตราสารที่อยู่ในระดับที่ลงทุนได้เท่านั้น ดังนั้น หากหุ้นกู้ใดๆ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ผู้ลงทุนสถาบันมักจะเร่งขายออก ราคาหุ้นกู้จะถูกกดดันจากผู้ซื้อที่เรียกร้องผลตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เหตุผลของการลดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมาจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารที่ย่ำแย่เพียงชั่วคราวเท่านั้น จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการคัดสรร และเข้าลงทุนในหุ้นกู้ตกสวรรค์

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงตลาด High Yield Bond นั้น ไม่ง่ายเหมือนการเข้าถึงตลาดหุ้น เนื่องจากตลาดมีขนาดเล็กกว่า และต้องใช้ความระมัดระวัง ความเชี่ยวชาญในการเลือกหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะลงทุนผ่านกองทุน High Yield Bond ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ช่วยคัดกรองหุ้นกู้และช่วยปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงควรเลือกลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงสูง

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26