Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0

ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์
สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 • 16 เมษายน 2562

  “เทรนด์ในการกำกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต”

  ในช่วงที่ผ่านมา เทรนด์การผลักดันให้มีการกำกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต หรือ Social Network เป็นประเด็นที่หลายประเทศ

 • 2 เมษายน 2562

  Own Sandbox : เครื่องมือใหม่ในการสนับสนุน Fintech

  ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) เกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แนวทางและกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

 • 19 มีนาคม 2562

  ว่าด้วยเรื่อง “ภาษีที่ดิน”

  ในที่สุด พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดิน) ก็ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

 • 5 มีนาคม 2562

  ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

  ในโลกยุคดิจิทัล“ข้อมูล”ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และกระจัดกระจาย

 • 19 กุมภาพันธ์ 2562

  เมื่อ WTO รีฟอร์มรองรับ e-Commerce

  ในโลกของพาณิชย์สมัยใหม่ที่การค้าขายพึ่งพิงอยู่กับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า e-Commerce

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 22 มกราคม 2562

  AI ภาษี และ e-Payment

  AI (Artificial Intelligent) ภาษี และ e-Payment นั้น เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ในปัจจุบันสามสิ่งดังกล่าวถูกเชื่อมโยง

 • 8 มกราคม 2562

  ความท้าทายในการกำกับ "Sharing Economy"

  กฎหมายควรมีบทบาทอย่างไรในโลกยุค Sharing Economy? เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักกฎหมายว่า อะไรคือ จุดสมดุล

 • 25 ธันวาคม 2561

  บทสรุปฟินเทค 2018

  ในบทความฉบับสุดท้ายของปีนี้ ผู้เขียนได้สรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินที่สำคัญในปี 2018

 • 12 ธันวาคม 2561

  STO จะมาแทนที่ ICO?

  ครั้งก่อนผู้เขียนได้อธิบายถึงทิศทางกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินในปี 2019 ฉบับนี้ ผู้เขียนยังคงอยู่ในธีมการคาดการณ์ Trend ในปี 2019

 • 27 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (II)

  ความเดิมจากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนขออธิบายต่อในเรื่องของกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเด่นชัดในปี 2019

 • 13 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (I)

  สำหรับผู้เขียน ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่กฎหมายได้รับอิทธิผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่เราได้เห็นการปรับปรุง

 • 30 ตุลาคม 2561

  เมื่อไรที่ธุรกิจควรใช้ Blockchain

  ตามที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงบทบาทของ Blockchain ที่มีต่อวงการกฎหมาย ฉบับนี้จะขอเล่าการปรับใช้ Blockchain กับภาคธุรกิจ

สถานการณ์รอบวัน

rss
 • 18:04
  กกต. สั่งเลือกตั้งชุมพรใหม่! เหตุผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับบัตร
 • 17:19
  ก.ล.ต.สั่งปรับผู้กระทำความผิด 8 ราย ฐานอินไซด์หุ้น…
 • 16:45
  พม.แถลงเตรียมรองรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด