ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • 23 ธันวาคม 2559

    Everlasting Economy

    start-up ระบบเก็บสะสมพลังงาน “เราทำได้”