ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 7 กุมภาพันธ์ 2561

    Organic Tourism โอกาสดียังมีอีกมาก

    ความท้าทายของโอกาสธุรกิจส Organic Tourism อยู่ที่ความไม่ชัดเจนว่าใครจะมาเป็นลูกค้า

  • 10 มกราคม 2561

    Transformative Startup

     ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว โลกทุกวันนี้หมุนเร็วหายใจเฮือกเดียวหันมาอีกทีคนอื่นเขาขยับไปถึงไหนก็ไม่รู้

สถานการณ์รอบวัน

rss