หลักสูตร พัฒนาหัวหน้างานสู่่มืออาชีพ

หัวหน้างานมืออาชีพ...ทุกคนเป็นได้

หลักสูตร พัฒนาหัวหน้างานสู่่มืออาชีพ

หัวข้ออบรม:
หัวหน้างานมืออาชีพ...ทุกคนเป็นได้
• ความรู้และทักษะการบริหารไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งหัวหน้างานโดยอัตโนมัติ
• หัวหน้างานยุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิด แนวทาง ทักษะที่เหมาะสม เพื่อบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จได้
• หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานเก่งขึ้นทั้งงานที่ตนเองเชี่ยวชาญ และเก่งเรื่องการบริหารทีม โดยไม่ขึ้นกับพื้นฐานหรือพื้นภูมิส่วนบุคคล

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้:
• บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ และ style ของตนเอง
• เทคนิคการเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำของตนเอง
• สิ่งที่ทำให้ทีมล้มเหลว และสัญญาณของความล้มเหลวในทีม
• การเข้าใจธรรมชาติคนแต่ละประเภทด้วย DISC
• กฎของการสร้างทีม !
• เทคนิคให้คนทำงานให้คุณอย่างเต็มใจ
• เทคนิคการมอบหมายงานให้ได้งาน
• องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.06-supervisoryskill/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :