หลักสูตร เหนือกว่าการเอาชนะ เจรจาอย่างไรให้ได้ใจ

Beyond Winning: Negotiate to Win Others’ Heart

หัวข้ออบรม:
Module 1: องค์ประกอบของการเจรจาธุรกิจที่สำคัญ
o ทำไมถึงเจรจา?
o ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรูปแบบและพฤติกรรมของการเจรจาธุรกิจ
o การต่อรองแบบปันส่วน (Distributive Bargaining) และการเจรจาแบบบูรณาการ (Integrative Negotiation)
o ความเชื่อใจ: กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

Module 2: การต่อรองแบบปันส่วน (Distributive Bargaining)
o ลักษณะของการต่อรองแบบปันส่วน
o กลยุทธ์ของการต่อรองแบบปันส่วน
o แทคติกของการต่อรองแบบปันส่วนและการรับมือ
o แทคติกในการสร้างข้อตกลงของการต่อรองแบบปันส่วน

Module 3: การวางแผนการเจรจาให้ ชนะ-ชนะ
o เหตุใดนักเจรจาจึงไม่วางแผนและความล้มเหลวจากการไม่วางแผน
o กลยุทธ์การเจรจาแบบชนะ-ชนะ
o การวิเคราะห์เวทีการเจรจาจากมุมสูง
o การวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบชนะ-ชนะ

Module 4: กลยุทธ์และแทคติกในการเจรจาแบบบูรณาการ (ชนะ-ชนะ)
o อะไรคือข้อแตกต่างของการเจรจาแบบบูรณาการ (เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อรองแบบปันส่วน)
o ขั้นตอนในการเจรจาแบบบูรณาการ
o การตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความสนใจ และการฟังอย่างตั้งใจ
o การสื่อสารที่เน้นการตอบสนองความสนใจ และผลประโยชน์ของอีกฝ่าย

26 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.26-negotiation/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :