หลักสูตร ชี่กงสมองท้อง

เมื่อมีความสงบสุขเบิกบานใจ พลังงานที่ส่งออกมาคือกระแสแห่งความเมตตาช่วยลดโลกร้อน ส่งเสริมกระแสจิตสำนึกหมู่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยตัวเอง ล้างพิษ ปรับสมดุล เติมเต็ม
สลายพลังลบ / ปลดปล่อยตัวเองจากทุกพันธนาการ / ดั่งเช่นพระลัทธิเต๋าที่ดูแลสมองท้องก่อนเดินลมปราณ / ดึงพลังอำนาจสูงสุด / สู่การดำรงชีวิตแบบที่คุณต้องการ / ทุกลมหายใจ . . .

17 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/10.17-soundbody/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :