หลักสูตร Intensive English at Work

99% ผู้อบรมแนะนำเพื่อนให้เรียนต่อ *สถิติจากผู้อบรมกว่า 2,100 ท่าน พร้อมคู่มือและตัวอย่างการสนทนา เพื่อใช้งานได้ทันที

หัวข้ออบรม
การสนทนาทางธุรกิจ
• การพบปะติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
• พัฒนาทักษะการเข้าสังคม

การรับสายลูกค้า การรับฝาก-ส่งข้อความ และการเขียนสรุปความ

หลักการและเทคนิคการนำเสนองานทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
• การแนะนำองค์กร
• การนำเสนอสินค้า

การเขียนการร้องขอและการเขียนแจ้งข้อมูลต่างๆ และการส่งจดหมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

26 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.26-IntensiveEng/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :