หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

“จากความรู้ ฝึกฝนเป็นทักษะ เก็บประสบการณ์นำมาสานต่อ จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ นั่นคือ สุดยอดแห่ง การจัดการความรู้”

หัวข้ออบรม
• การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ คืออะไร
• ทำไมต้องจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรให้สำเร็จ
• SECI : Nonaka’s KM Model
• Appreciative Inquiry ฝาแฝดในการจัดการความรู้ในองค์กร
• ตัวอย่างการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์กรจริง
• การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ (Organization Innovation)

21 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.21-knowledge/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :