หลักสูตร Service KPI Mastery : ตัวชี้วัดความสำเร็จในธุรกิจบริการ

เพื่อเรียนรู้หลักการสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร

เนื้อหาการฝึกอบรม :
• คุณลักษณะของธุรกิจบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร
• การวิเคราะห์องค์กรบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความเป็นเลิศ
• เทคนิคการสร้างมาตรฐานบริการด้วย Six Senses และ ICARE Model
• ลักษณะพิเศษของ Service KPI ที่ลูกค้าพึงพอใจ และดีต่อใจพนักงาน
• คุณประโยชน์ ข้อควรระวัง และหลุมพราง ในการนำระบบ KPI มาใช้
• กระบวนการกำหนด KPI และ KBI เพื่อสร้างบริการให้ดี และมีกำไร
• การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลงานในระดับองค์กร
• การเชื่อมโยงคุณค่าของบริการกับเป้าหมายส่วนตัวของคนทำงาน
• การควบคุมคุณภาพการบริการ ด้วยหลักการบริหารแบบ MBWA
• กลยุทธ์การยกระดับการบริการให้ดี มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน
• กรณีศึกษาพร้อมตัวอย่าง Service KPI ของแต่ละหน่วยบริการ

6 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.06-kpi/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :