หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

การพูดนำเสนอเป็นการเล่าเรื่องที่สามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ เรียนรู้และสามารถเข้าใจแนวคิดการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง” พร้อมการเรียบเรียงเนื้อหาให้สร้างสรรค์และน่าติดตาม เพื่อ การนำเสนอที่เข้าถึงใจผู้ฟังและได้รับการยอมรับ

หัวข้ออบรม:

  • พัฒนากระบวนการคิดในการวางแผนการนำเสนอแบบเล่าเรื่อง
  • เรียนรู้หลักการวางแผนผ่าน Storytelling Canvas พร้อมเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
  • สื่อสารได้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง
  • ประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคที่ได้รับในการใช้งานจริง

บรรยายโดย: อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 50%
  • ถาม-ตอบ 50%

4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/08.04-nuts-bolts/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :