หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน 4M (Man, Machine, Method, Material) ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

หัวข้ออบรม:

  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4M ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4M ได้อย่างไร
  • เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M อย่างไร
  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล
  • เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4M เพื่อใช้ในการสื่อสาร

บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร และ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

รูปแบบการอบรม

  • กระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation)  50%
  • Work Shop & Group Coaching 50%

19 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/08.19-4m/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :