หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

มนุษย์เงินเดือน ควรวางแผนรายรับและรายจ่ายให้เกิดสมดุล แต่การวางแผนเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับชีวิตช่วงวัยเกษียณก็สำคัญ จึงต้องมีการวางแผนเงินส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ยังมีรายได้ออมไว้ใช้ภายหลังเกษียณอายุ

หัวข้ออบรม: 

• เข้าใจการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
• เข้าใจการวางแผนรายได้และรายจ่ายให้เกิดสภาวะสมดุล
• เข้าใจการการบริหารหนี้
• เข้าใจด้านการออม โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ
• เข้าใจด้านความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี-การเงิน

รูปแบบการอบรม

  • กระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation)  50%

  • Work Shop & Group Coaching 50%

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.23-managementsalary/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :