หลักสูตร เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง

เรียนรู้เทคนิคการถามที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการถาม

หัวข้ออบรม:
- ความสำคัญและจุดประสงค์ของการถาม
- ชนิดและลักษณะของคำถาม
- เทคนิคการถามแบบ O-E-P-C
- เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Star Analysis
- เทคนิคการถามแบบ SOARA
- ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการตั้งคำถาม
- คำถามสร้างพลังได้มากกว่าที่คุณคิด

5 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/09.05-powerquestion/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :