หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตร ทักษะการโค้ชและการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์

การโค้ชช่วยดึงศักยภาพและขยายขีดความสามารถของทีมงาน ให้มีเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และสะท้อนให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ได้มองเห็นตัวเองส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Gen Y ที่ต้องการอิสระในการคิด ตัดสินใจ ต้องการแรงบันดาลใจ และการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ การโค้ชยังเป็นแนวทางการบริหารที่จะช่วยสร้างความผูกพันกับองค์กร สร้างความเป็นเจ้าของความคิดและการกระทำด้วยตัวพนักงานเองยุทธ์

หัวข้ออบรม:

Module 1 Foundation of Coaching

 • การโค้ชคืออะไร? โค้ชคือใคร
 • การโค้ชทำงานอย่างไร?
 • การโค้ชต่างกับบทบาทอื่น ๆ ของผู้บริหารอย่างไร?
 • โค้ชไปเพื่ออะไร?
 • หลักการที่สำคัญสำหรับการเป็นโค้ช
 • Role playing: การเป็นโค้ชเริ่มต้น
 • Workshop:  การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช

Module 2 Coaching Process and Skills

 • Insight Loop
 • การสนทนาแบบโค้ช
 • การฟังแบบโค้ช
 • การถามแบบโค้ช
 • GROW model
 • Role playing: การโค้ชโดยใช้กระบวนการ
 • Workshop:  สิ่งท้าทายจากการโค้ช

 Module 3 Coaching and Performance Feedback

 • การประยุกต์ใช้การ Coaching กับการให้ Feedback ทีมงาน
 • การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
 • AIDS Model
 • ตัวอย่างการใช้คำถามที่มีคุณภาพในการให้ Feedback
 • Role Playing: ฝึกการให้ Feedback ด้วยแนวทางการ Coaching

บรรยายโดย: ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี
อดีตอาจารย์ NIDA โค้ชที่ได้การรับรองจาก ITD World และ Towards Mastery

13 กรกฎาคม 2564
เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.13-feedbackcoach/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :