หลักสูตร จัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตร จัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หัวข้ออบรม: 

  • ปัญหาการคำนวณ "ฐานภาษีที่ดิน" และ "ฐานภาษีสิ่งปลูกสร้าง"
  • ปัญหาการจำแนกประเภทที่ดินและอัตราภาษีที่ดินฯ
  • ปัญหาการสำรวจ/ประเมิน/จัดเก็บภาษีที่ดินฯ
  • ทางเลือกการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ทางเลือกการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

รูปแบบการอบรม

  • ทฤษฎี 70%
  • ถาม-ตอบ 30%

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์

อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.17-tax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/courses

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :