หลักสูตร Tarot Master ศาสตร์แห่งการออกแบบชะตาชีวิต

หลักสูตร Tarot Master ศาสตร์แห่งการออกแบบชะตาชีวิต

เจ้าของหลักสูตร “Tarot Master” หลักสูตรหนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่นำภูมิปัญญาไพ่ทาโรต์ ประวัติศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้อง มาผสมผสานกับแนวคิดแบบ “ปัญญาชน” และการพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิคการสอนที่กระชับ ง่าย เข้าใจเร็ว สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

หัวข้ออบรม:

  • ความแตกต่างของไพ่ทาโรต์กับศาสตร์การพยากรณ์อื่น
  • ความเป็นมาของไพ่ทาโรต์ ในบริบททางประวัติศาสตร์
  • ความหมายแฝงในเชิง mythology และความเชื่อต่างๆ
  • การคลี่คลายของสัญลักษณ์ในเชิงศิลปะ
  • ความหมายของไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) 22 ใบ
  • ความหมายของไพ่ชุดรอง (Minor Arcana) 56 ใบ
  • การอ่านไพ่เพื่อ “การทำนาย” และการประยุกต์ใช้เพื่อ “การออกแบบชะตาชีวิตตนเอง”
  • ฝึกได้ทันทีพร้อมรับไพ่ The Rider Tarot Deck

บรรยายโดย: อาจารย์เดวิด บุญทวี
ครีเอทีฟ นักประวัติศาสตร์ และผู้สร้างสรรค์งานไพ่ทาโรต์ยุคใหม่

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30%

17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 5,999 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/07.17-tarot/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :