หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency  (ภาคปฏิบัติ)

เน้นการทำ Workshop เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น Line Manager หรือพนักงานรวมไปถึงคนที่ทำงานด้าน HR ได้เข้าใจวิธีการสร้างระบบ Functional Competency และนำไปใช้ต่อยอดในการทำ Training Roadmap ได้อย่างเป็นรูปธรรม (รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น)

หัวข้ออบรม

- Competency คืออะไร, ประเภทและส่วนประกอบของ Competency มีอะไรบ้าง
- Workshop วิธีการหา Functional Competency (FC) จาก Job Description และมีข้อควรคำนึงในเรื่องใดบ้างเมื่อจะต้องไปทำจริงในบริษัท
- เทคนิควิธีการเขียนนิยามระดับความสามารถเพื่อให้สามารถใช้ประเมินขีดความสามารถได้จริง
- วิธีการกำหนดระดับความคาดหวังและการประเมิน Functional Competency
- ปัญหาที่มักจะพบอยู่เสมอ ๆ ในการฝึกอบรมและพัฒนาคนในองค์กร
- ขั้นตอนการทำ Training Roadmap ทำอย่างไร
- วิธีการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Functional Competency ทำอย่างไร
- วิธีการทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency
- การเขียนเนื้อหาและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตาม Roadmap
- ปัญหาการทำ Training Roadmap มีอะไรบ้าง

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 20% เวิร์คช็อป 80%

บรรยายโดย: อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล

30-31 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.30-trainingroadmap/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :