หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม คำนวณฟ้อง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง

หัวข้ออบรม:

จุดอ่อน จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง

 • ตัวอย่าง “เงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง
 • ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน หากนายจ้างไม่รู้ตัว
 • ตัวอย่างการคำนวณจ่าย คำนวณฟ้อง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 • ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้างดูตรงไหน
 • จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง
 • ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดีและชนะคดีถ้าถูกฟ้อง

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจัดทำสัญญาจ้าง

 • ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม
 • จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี
 • หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
 • แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่นำไปใช้ได้เลย
 • สัญญาจ้างทดลองงาน -   สัญญาจ้างงานประจำ
 • สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน -   สัญญาจ้างที่ปรึกษา
 • สัญญาจ้างานพิเศษ, งานโครงการ -   สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก
 • สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง -   สัญญาชดใช้ความเสียหาย
 • สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง -   สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ
 • ถาม-ตอบ และวิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40%

บรรยายโดย
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

26 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตรา 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01.27-law/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :