หลักสูตร บริหารงานข้ามสายให้ได้ผล

หลักสูตร บริหารงานข้ามสายให้ได้ผล

การทำงานเป็นทีมให้ได้ Better Results และ Greater Success ต้องทำให้เกิด “พลังทวีคูณ” จากความร่วมมือ ไม่ใช่เพียงได้แค่ “การทวีบวก”

หัวข้ออบรม:

 • โลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องการรูปแบบการบริหารที่คล่องตัว ตัดสินใจรวดเร็ว ดำเนินการฉับไว ตอบสนองพลวัตตลาดทันท่วงที

... คำถามคือ ทำอย่างไร?

 • เรียนรู้แนวทางการบริหารที่ตอบโจทย์ได้ผ่าน... การบริหารแบบข้ามสายงาน (Cross-Functional)
 • สร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานใหม่ที่ต่างจากการบริหารทั่วไป
 • สิ่งที่จะได้เรียนรู้
  • CFMแตกต่างจากรูปแบบการบริหารอื่นอย่างไร?
  • ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องใช้ CFM?
  • จะออกแบบทีมทำงานแบบข้ามสายงานอย่างไรให้ได้ผล?
  • บทบาทและสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นของผู้บริหารทีมข้ามสายงานควรเป็นอย่างไร?
  • จะใช้ความแตกต่างในทีมข้ามสายงานให้เป็นพลังบวกได้อย่างไร?
  • การใช้เครื่องมือเพื่อการประสานงาน (Coordination Tools)
  • การลดความขัดแย้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40%

บรรยายโดย
ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

26 มกราคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตรา 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/01.25-crm/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :