หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานหลังเกิดวิกฤต

หลักสูตร ลดคน ลดงาน การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานหลังเกิดวิกฤต

สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 จะต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน หลายปี นายจ้างจะบริหารงานให้รอด ให้รวยเพิ่มขึ้น..ได้อย่างไร ?

หัวข้ออบรม:
• เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน
• เลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง
• เลิกจ้างเพราะหมดสัญญาจ้าง
• เลิกจ้างเพราะทำงานไม่ได้เป้าหมาย
• เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย
• เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดีต้องลอดคน ลดงาน
• เลิกจ้างเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้
• เลิกจ้างเพราะทำผิดร้ายแรง 50 ประเภท
• เงินที่ต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง
• พยาน หลักฐานที่ต้องมีให้ชัดเจน ก่อนการเลิกจ้าง
• การเขียนหนังสือเลิกจ้างให้รัดกุม
• บันทึกการเลิกจ้างไม่ให้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลัง

บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

21 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/04.21-employeelaw/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :