หลักสูตร เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง

หลักสูตร เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง

เรียนรู้เทคนิคการถามที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการถาม

หัวข้ออบรม:
• ความสำคัญและจุดประสงค์ของการถาม
• ชนิดและลักษณะของคำถาม
• เทคนิคการถามแบบ O-E-P-C
• เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Star Analysis
• เทคนิคการถามแบบ SOARA
• ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการตั้งคำถาม
• คำถามสร้างพลังได้มากกว่าที่คุณคิด

11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.11-question/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :