หลักสูตร พลิกโดนเทเป็นได้ใจ เจรจายังไงให้ได้ดีล

หลักสูตร พลิกโดนเทเป็นได้ใจ เจรจายังไงให้ได้ดีล

• สร้างความตระหนักถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจในยุค Digital Disruption • ประยุกต์ใช้ทักษะสำคัญในการวางกลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากคู่เจรจา • ยกระดับการสื่อสารในการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิงและเป็นมืออาชีพ • รู้จักเจรจาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในธุรกิจ

หัวข้ออบรม:
Module 1: การเจรจาธุรกิจท่ามกลางความทันด่วนในยุค Digital Disruption
• แนวโน้มพฤติกรรมการเจรจาธุรกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
• วิเคราะห์รูปแบบการเจรจาธุรกิจที่เหมาะสมในในยุค Digital Disruption
Module 2: องค์ประกอบของการเจรจาธุรกิจที่สำคัญ
• ความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทำไมถึงเจรจา?
• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรูปแบบและพฤติกรรมของการเจรจาธุรกิจ
• ความเชื่อใจ: กุญแจสำคัญของการเจรจาสู่ความสำเร็จ
• 2 รูปแบบของการเจรจาธุรกิจ
Module 3: โลกของการต่อรองแบบ Zero-Sum-Game
• ลักษณะของการต่อรองแบบ Zero-Sum-Game
• รู้ทัน 6 กลเม็ดของการต่อรองที่เน้นเอาชนะ
• การสังเกตและวิเคราะห์ลักษณะการต่อรองแบบ Zero-Sum-Game ผ่านกรณีศึกษา
Module 4:พลิกโอกาสโดนเทด้วยการเจรจาบนหลัก PAAAR
• อะไรคือจุดเด่นของการเจรจาบนหลัก PAAAR
• เทคนิคการเจรจาให้ได้ใจด้วย PAAAR Model; Problem – Attentiveness – Alternative – Advantage – Relationship
• เตรียมพร้อมด้วยการประยุกต์ใช้หลัก PAAAR ในวางแผนเจรจาเพื่อผลสัมฤทธิ์
• ศิลปะการสื่อสารเพื่อค้นหาความสนใจของคู่เจรจาด้วยการฟังและการตั้งคำถาม
• วิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาการเจรจาให้ได้ใจแบบ PAAAR
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.28-negotiation/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
แชร์ข่าว :