หลักสูตร Design Thinking for Innovative Business

เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กรได้อย่างไร? “DESIGN THINKING” FOR INNOVATIVE BUSINESSES ถ่ายทอดโดย ทีม “ลูกคิด” STANFORD D.SCHOOL ALUM

หัวข้ออบรม :
• เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ที่ใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีต้นกำเนิดจาก Stanford d.school
• เรียนรู้ “การเปิดใจ” เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
• เรียนรู้ “วิธีระดมสมอง” และ“การขับเคลื่อนความคิดดีๆ” สู่การลงมือ “สร้าง” และ“ปฎิบัติ” จริง
• กระตุ้นการคิด “นอกกรอบ” เพื่อแก้ปัญหาด้วยแนวคิด “Fail Fast, Fail Cheap, Fall Forward”
• เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ในองค์กรอย่างยั่งยืน

1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/08.01-design/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :