หลักสูตร การเฉลี่ยภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการ นักบัญชีและผู้บริหารควรรู้

หลักสูตร การเฉลี่ยภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการ นักบัญชีและผู้บริหารควรรู้

หัวข้ออบรม:
• เจาะลึกกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• กิจการที่ต้องมีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• ขั้นตอนการคำนวณในการเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างละเอียด
• ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• เบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมายรัษฎากรในการเฉลี่ยภาษีซื้อผิด
• กรณีตัวอย่างและกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ
• การสรุปความรู้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อแบบ flow chart

24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 4,500 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.24-tax40/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :