หลักสูตร อ่านคนทะลุใจด้วยสามก๊ก

ปัญหาใหญ่ของการทำงานคือเรื่อง “คน” บ่อยครั้งที่เราล้มเหลว หรือไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน อันเป็นผลมาจากคน เนื่องจากเราไม่สามารถ “อ่าน” หรือ “มอง” ให้เห็นธาตุแท้ “สามก๊ก” เป็นวรรณกรรมจีนที่มีคุณค่าในหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การ “อ่านคน” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการทำงาน

หลักสูตร อ่านคนทะลุใจด้วยสามก๊ก

หัวข้ออบรม:
• สามก๊ก วรรณกรรมแห่งการอ่านคน
• การจำแนกลักษณะของแต่ละคน
• ศักยภาพและความสำคัญของคนแต่ละแบบในองค์กร
• เทคนิคการอ่านใจเจ้านาย
• เทคนิคการอ่านใจเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
• ต่อยอดทางธุรกิจด้วยศิลปะการอ่านคนของสามก๊ก
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาทสมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/training/07.09-3kok/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :