กสทช. เตรียมผลักดันโครงการวัดเรตติ้ง

กสทช. เตรียมผลักดันโครงการวัดเรตติ้ง

กสทช. เตรียมผลักดันโครงการวัดเรตติ้งเสนอกองทุน กทปส.สนับสนุนอีกครั้ง ชี้สำคัญกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยมาก

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ตนได้ทำบันทึกข้อความถึง ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กสท.) เพื่อขอเสนอให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุน กทปส.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำงานวิจัยวัดค่าความนิยมหรือ เรตติ้งอีกครั้ง หลังจากสมาชิกของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(MRB) ซึ่งประกอบด้วย มีเดียเอเจนซี่ ผู้ผลิตสื่อ สมาคมทีวีดิจิตอล(ประเทศไทย) สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เป็น สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ Media Research Development Association of Thailand (MRDA) ที่มีรูปแบบเดียวกับ The Broadcasters’ Audience Research Board (BARB)ของประเทศอังกฤษ คือ ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทุกด้านร่วมเป็นสมาชิก ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมระบบเรตติ้งทีวี ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความนิยม

นายธวัชชัยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ MRDA จะทำให้การจัดทำระบบเรตติ้งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำใหม่ ทั้งการจัดทำข้อมูลที่มีความถี่มากกว่าเดิม มีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น และการสำรวจเรตติ้งแบบมัลติสกรีนที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เพราะเป็นสมาคมกลางของผู้ประกอบการทีวีทุกด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้การจัดทำเรตติ้งในครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำเรตติ้งครั้งแรกของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย

“โดยส่วนตัวเห็นว่า การจัดทำเรตติ้ง มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยมาก เป็นตัวกำหนดเม็ดเงินโฆษณาที่ผู้ผลิตรายการหรือช่องรายการจะได้รับ และผู้ประกอบการมีความต้องการข้อมูลที่โปร่งใส และเที่ยงตรง ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณาสนับสนุนการจัดทำเรตติ้งในครั้งนี้" นายธวัชชัย กล่าว