“ธนาธร” ค้าน "ควบทรูดีแทค” จี้ นายกฯ ต้องลงมากำกับ!! หวั่นสะเทือนศก.ดิจิทัล

“ธนาธร” ค้าน "ควบทรูดีแทค”  จี้ นายกฯ ต้องลงมากำกับ!! หวั่นสะเทือนศก.ดิจิทัล

“ธนาธร” เดินสายโชว์จุดยืนค้านควบรวมทรู ดีแทค ชี้เป็นเรื่องใหญ่ต้นเหตุการผูกขาด กระทบผู้บริโภคค่าบริการพุ่ง กสทช.ต้องยุติการควบรวม จี้ “นายกรัฐมนตรี” ต้องออกแอคชั่นลงมากำกับดูแล หวั่นลามสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ชี้ไม่มีที่ไหนปล่อยให้ควบจาก 3 เหลือ 2 ราย ส่อผูกขาดชัดเจน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า จุดยืนของคณะก้าวไกลเรื่องดีลการควบรวมทรู ดีแทค คือ การให้กสทช. ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล “ยุติ” การควบรวมนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้บริโภค ค่าบริการที่จะแพงขึ้นอีก ไม่มีประเทศไหน ที่ให้มีการลดผู้ให้บริการลง จาก 3 รายเหลือ 2 ราย ซึ่งจะกระทบต่อการเดินหน้าไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้เขามองว่า ดีลการควบรวมนี้ จะอยู่บนข้อสรุป 4 ข้อคือ

1.อนุญาตให้ควบรวมไม่มีเงื่อนไข

2.อนุญาตให้ควบรวมโดยมีการกำหนดมาตรการเฉพาะเชิงพฤติกรรม เช่น คุมราคา อัตราค่าบริการ

3.อนุญาตให้ควบรวมโดยมีกำหนดมาตรการเฉพาะเชิงโครงสร้าง เช่น การขายสินทรัพย์ออกมา เสา สถานีฐาน คลื่นความถี่ 

4.ไม่อนุญาตให้เกิดการควบรวม

“ซึ่งในส่วนของการควบรวมแบบมีเงื่อนไข เชิงพฤติกรรม หรือเงื่อนไขในเรื่องของค่าบริการ ไม่เคยมีอยู่จริง และเชื่อว่าทำไม่ได้ ดังนั้น คณะก้าวไกลจึงมองว่า ไม่ควรให้ดีลนี้เกิดขึ้น  เพราะเมื่อควบรวมไปแล้วจาก 3 ราย เหลือ 2 ราย หากจะกลับไปเป็น 3 อีก มันยากมาก ซึ่งส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะมีผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายขึ่้นไปทั้งนั้น ไม่มีใครให้ควบ 3 แล้ว เหลือ 2 เหมือนประเทศไทย เรามองเรื่องการปกป้องผู้บริโภคสำคัญ เราต่อต้านกลุ่มทุนผูกขาด เรายึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก”

ทั้งนี้ นายธนาธร ขยายความว่า การทำหน้าที่ของกสทช.หากเรามองที่จุดการของคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน กสทช.ต้องเลือกข้อ 4 คือไม่อนุญาตให้ควบรวม ซึ่งที่ตนบอกอย่างนี้ก็เพราะกสทช.ไม่มีทางรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของเอกชนหากกสทช.อนุญาตให้ควบรวมและกำหนดมาตรการเฉพาะเป็นสิ่งที่กสทช.จะต้องทำหน้าที่ยากมากเพราะกสทช.ไม่รู้เท่าทันของเอกชนอย่างแน่นอน และที่ผ่านกสทช.ไม่เคยใช้ยาแรงใดใดกำกับเอกชน

ดังนั้น กสทช.ควรจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ภาพของประเทศไทยในอนาคตเราอยากเห็นอะไร อยากเห็นทุนนิยมที่ร่ำรวยจากการผูกขาดธุรกิจ หรืออยากเห็นประเทศไทยที่มีการออกดอกออกผลจากภาคธุรกิจที่ส่งผลถึงทุกคนในประเทศให้เกิดความเท่าเทียมกัน

"จุดยืนของผมคือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมครั้งนี้ ต้องยุติ หากเป็นในต่างประเทศกรณีใหญ่แบบนี้ เรกูเลเตอร์ เขาจะเข้มแข็งมาก และพร้อมที่จะเข้ามาพิจารณาทันที ขณะที่ ประเด็นนี้ เรื่องใหญ่ รัฐบาลต้องลงมากำกับดูแล หรือนายกฯ ต้องเข้ามาดู เพราะมันเกี่ยวพันกับการเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล คือ มันไม่มีแหล่งอ้างอิงว่ามีการควบผู้ให้บริการจาก 3 ราย เหลือ 2 มันมีแต่ 4 เหลือ 3 หรือ 5 เหลือ 4 ขณะที่ การควบรวมกันยังทำให้มาร์เก็ตแชร์ทั้ง 2 รายใกล้เคียงกัน ที่สำคัญมันทำให้รายเล็กเกิดไม่ได้ และจะเกิดการฮั้วกันในที่สุด”

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ไม่ว่าในอนาคตเราจะชอบหรือไม่ชอบเศรษฐกิจดิจิทัล แต่สิ่งเหล่านี้จะถาโถมเข้ามาหาพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน และเข้ามาในทุกอุตสาหกรรมทั้ง ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมโรงงาน การแพทย์สาธารณสุข ดังนั้น การควบรวมธุรกิจจะเป็นจุดที่สร้างความได้เปรียบของกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะทำให้อนาคตของผู้บริโภคจะอยู่ในกำมือของเอกชนกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากกสทช.อนุญาตให้เกิดการควบรวม คนที่จะได้รับผลกระทบไม่เฉพาะแต่ประชาชนแต่ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจองประเทศไทยด้วย