‘เอไอเอส’ ลุยอัปเกรด 5G คว้าโอกาสดิจิทัลดิสรัปชัน

‘เอไอเอส’ ลุยอัปเกรด 5G คว้าโอกาสดิจิทัลดิสรัปชัน

‘เอไอเอส’ เดินหน้าขยายโครงข่าย 5G - ฟิกซ์บรอดแบนด์ มองดิจิทัลดิสรัปชันโอกาสสร้างการเติบโต มุ่งเป็น “อีโคซิสเต็ม พาร์ทเนอร์ชิป” เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เปิดมุมมองว่า ไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อม ทั้งโครงข่ายแบบมีสายและไร้สายมีศักยภาพ ครอบคลุม เทียบเคียงหรือเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ขณะที่ 5จี เป็นรองเพียงประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งความพร้อมเหล่านี้เอื้อให้การใช้แอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ รวมถึงบริการบนดิจิทัลเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับเอไอเอส มองดิจิทัลดิสรัปชันเป็นโอกาสมากกว่าความท้าทาย เมื่อมองไปข้างหน้าสามปีคาดว่าอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอีกไม่น้อยกว่า  60-70% ต่อไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กจำต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายพื้นฐานของธุรกิจโทรคมนาคมคือ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล ปีละไม่ต่ำกว่า  3  หมื่นล้านบาท เป็นธุรกิจที่ต้องใช้การเงินลงทุนเพื่อขับเคลื่อน อีกทางหนึ่งมีความท้าทายด้านการทำราคาค่าบริการ

ยุทธ์ศาสตร์ของเอไอเอส มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ 5G ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น จากขณะนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 80% ของประชากรไทย ปีหน้าจะทำให้ครอบคลุมทั้งหมด

ขณะที่ ฟิกซ์บรอดแบนด์จะทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและการใช้บริการบนดิจิทัลต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไปข้างหน้า

หลังจากนี้ มุ่งขยายโครงข่ายไปสู่การเป็น “อีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ชิป” เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ปรัธนาเผยว่า แนวทางการทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการสร้างความยั่งยืนและมุ่งสู่ Net Zero  ขณะนี้เร่ิมมีการวางแผนและขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมแล้ว

มากกว่านั้น มีการร่วมมือกับพันธมิตรทำงานร่วมกัน ทั้งมีการส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน

พร้อมกันนี้ บทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายให้ความสำคัญอย่างมากด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ โดยจะมีการประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และเอไอเอสจะมีการลงทุนในด้านนี้จำนวนมาก