เอไอเอส-กสทช. กทม.และการไฟฟ้าจัดระเบียบสายทองหล่อ-เพชรบุรีตัดใหม่

เอไอเอส-กสทช. กทม.และการไฟฟ้าจัดระเบียบสายทองหล่อ-เพชรบุรีตัดใหม่

ร่วมการทำงานในแผนการบริหารจัดการสายสื่อสาร ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเล็งเห็นถึงผลประโยน์ของประเทศชาติที่จะได้รับจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร

วันนี้ (10.00 น.) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55)  ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท - ถนนเพชรบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นั้น


 

ทีมงานวิศวกรบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ได้เข้าร่วมสนับสนุนในภารกิจนี้อย่างเต็มที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแผนการบริหารจัดการสายสื่อสารที่ร่วมกันกับทุกหน่วยงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเล็งเห็นถึงผลประโยน์ของประเทศชาติที่จะได้รับจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร และที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณี

เอไอเอส-กสทช. กทม.และการไฟฟ้าจัดระเบียบสายทองหล่อ-เพชรบุรีตัดใหม่