เคอรี่ ผนึก ม.นเรศวร พัฒนาหลักสูตร บุคลากรป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เคอรี่ ผนึก ม.นเรศวร พัฒนาหลักสูตร บุคลากรป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เคอรี่ โลจิสติคส์ ผนึก ม.นเรศวร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า  เปิดโครงการนำร่อง ส่งนักศึกษาฝึกงานภาคสนามจริงควบคู่เรียนออนไลน์ หวังเพิ่มศักยภาพบุคลากรตอบโจทย์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  

วันนี้ (6 ก.ค.2565) บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์(ประเทศไทย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรร่วมกัน

นายพงศ์ศิริ  ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้  เพื่อปฏิบัติการดิจิทัลแลป ในการติดตั้ง Software โปรแกรม Transportation Management System และ Warehouse Management System คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยมีการคาดการณ์ว่าจะใช้ห้องปฏิบัติการภายในปี 2566

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกงานและการศึกษาที่เน้นปฎิบัติการในหน่วยงาน หรือสหกิจศึกษา โดยจัดโปรแกรมการฝึกงาน ระหว่างคณะฯ และบริษัทเคอรี่ของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งทำให้นิสิตจะได้เรียนและทำงานเสมือนกับการเป็นพนักงานจริง

 

  • ทำวิจัยร่วมกัน พัฒนาตอบโจทย์โลจิสติกส์

รวมทั้ง เพื่อการทำวิจัยร่วมกัน ในเรื่องทางบริษัทเคอรี่มีความสนใจเป็นพิเศษ อย่าง เส้นทางรถไฟลาวจีนที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในแวดวงโลจิสติกส์  และเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร มาปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ได้กำหนดเงื่อนไขและความเข้าใจระหว่าง บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีความร่วมมือในกิจกรรมการวิจัยและโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และการจัดการฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรการศึกษา  ร่วมทั้งความร่วมมือด้านการจัดส่งนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคอรี่ ผนึก ม.นเรศวร พัฒนาหลักสูตร บุคลากรป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สำหรับด้านทรัพยากร ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดทำห้องปฏิบัติการดิจิทัลที่คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) โดยบริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถใช้ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการวิจัยร่วมกัน โดยกำหนดระยะเวลาและความร่วมมือ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

 

  • ผนึกภาคเอกชน หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  การที่คณะฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านซัพพลายเชนโซลูชั่น โลจิสติกส์ การขนถ่ายสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าทั่วประเทศ

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของคณะฯ ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการฝึกอบรมระยะสั้น และการสหกิจศึกษา

นอกจากนั้น บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) สำหรับการสร้างห้องปฏิบัติการดิจิทัล ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง2 ฝ่าย