16 จ.นำร่อง ใครได้ฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

16 จ.นำร่อง ใครได้ฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

"ศบค." เผยแผนจัดหา "วัคซีนโควิด-19" ตั้งเป้าฉีดร้อยละ 50 ของประชากรในระดับจังหวัด กลุ่ม 608 ครอบคลุมร้อยละ 80 ภายใน ต.ค. นี้ เปิด (ร่าง) การจัดสรรวัคซีน 25 ล้านโดส เดือน พ.ย. แยกกลุ่มเป้าหมาย เคาะ กลุ่มฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าฯ ไฟเซอร์

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงประเด็น แผนการจัดหาวัคซีน โดยที่ประชุมรับทราบแผนการจัดหาวัคซีน แผนจนถึงสิ้นปี 127 ล้านโดส ยังมีวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม และ โมเดอร์นา 62.5 ล้านโดส โดยซิโนฟาร์ม ยังทยอยมาเรื่อยๆ ที่ประชุมรับทราบแผนการจัดหาและคงเดิม

 

แต่อีกส่วน คือ เรื่องของการจัดการเป้าหมายของการฉีด ในเดือน ต.ค. ต้องครอบคลุมประชากรทั้งหมด (ชาวไทย ต่างชาติ) อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของระดับจังหวัด ขอให้ร่วมมือร่วมใจในการฉีดวัคซีน และอย่างน้อยร้อยละ 70 ในพื้นที่ (COVID Free Area) ที่จะเปิดนักท่องเที่ยวต่างชาติมา เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยว

 

สำคัญที่สุด เพิ่มความครอบคลุม กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ จะต้องได้ร้อยละ 80 เพราะกลุ่มนี้ใช้ทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมาก เหมือน กทม. ซึ่งฉีดกลุ่มนี้ไปค่อนข้างครอบคลุม ทำให้เตียงว่างในตอนนี้

 

16 จ.นำร่อง ใครได้ฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์

  • เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ 

 

ขณะเดียวกัน ยังมีเพิ่มเติมเป้าหมาย ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดประเทศ ในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว 15 จังหวัด ที่ประชุม ได้รับเห็นชอบ จากเดิม "ระยะนำร่อง" (1-31 ต.ค. 64) ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  พังงา (เขาหลัก เกาะยาว) กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์)

 

โดย "ระยะที่ 1" (1 - 30 พ.ย. 64) เพิ่มขึ้นเป็น 15 จังหวัด ได้แก่  กทม. สมุทรปราการ กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์ หนองคาย อุดรธานี ระยอง ตราด ภายใน 1-30 พ.ย. 64

 

สูตร "วัคซีนโควิด-19"  

 

สำหรับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 25 ล้านโดส แยกตามกลุ่มเป้าหมายเดือน พ.ย. 64 โดยบางกลุ่ม ได้ฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ที่ ศบค. เคาะล่าสุด ดังนี้ 

 

1. ประชาชนใน 16 จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน "ระยะที่ 2" (1 - 31 ธ.ค. 64) ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี อยุธยา ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 20 จำนวน 5 ล้านโดส 

 

สูตรวัคซีน : ซิโนแวค ---> แอสตร้าเซนเนก้า

                  แอสตร้าเซนเนก้า ---> ไฟเซอร์  

 

2. ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปใน 50 จังหวัด วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 40 จำนวน 10 ล้านโดส 

สูตรวัคซีน : ซิโนแวค ---> แอสตร้าเซนเนก้า

                  แอสตร้าเซนเนก้า ---> ไฟเซอร์  

3. ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปใน พื้นที่ระบาด วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 12 จำนวน 3 ล้านโดส 

สูตรวัคซีน : ไฟเซอร์ ---> ไฟเซอร์ 

 

4. กลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 - 17 ปี ทั่วประเทศ วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 12 จำนวน 3 ล้านโดส 

สูตรวัคซีน : ไฟเซอร์ ---> ไฟเซอร์ 

 

5. แรงงานในระบบประกันสังคม วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 6 จำนวน 1.5 ล้านโดส 

สูตรวัคซีน : แอสตร้าเซนเนก้า ---> ไฟเซอร์

                  ซิโนแวค  ---> แอสตร้าเซนเนก้า

 

6. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์  วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 2 จำนวน 0.5 ล้านโดส 

สูตรวัคซีน : แอสตร้าเซนเนก้า ---> ไฟเซอร์

                  ซิโนแวค  ---> แอสตร้าเซนเนก้า

 

7. ประชากรต่างด้าว วัคซีนทั้งหมด เข็มที่ 1 , 2 และเข็มกระตุ้น ร้อยละ 8 จำนวน 2 ล้านโดส

สูตรวัคซีน : ซิโนแวค ---> แอสตร้าเซนเนก้า

 

16 จ.นำร่อง ใครได้ฉีด "วัคซีนสูตรไขว้" แอสตร้าฯ - ไฟเซอร์